Arvot

Kuvan mahdollinen sisältö: ainakin yksi henkilö, lumi, ulkoilma ja luonto
Pidämme tärkeänä:

– turvallista, hyväksyvää ilmapiiriä
– lapsikeskeistä toimintaa
– onnellista, leikkivää lapsuutta
– sosiaalisuuteen kasvamista
– toisen huomioon ottamista
– yhteistyökykyä ja hyviä tapoja
– kumppanuutta vanhempien kanssa
– itseään kehittävää työyhteisöä
– kestävää kehitystä