Historia

Vuonna 1973 Kuitinmäkeen muutti useita nuoria perheitä, mutta alue poti uudelle lähiölle tavallista ongelmaa: kunnallisia päivähoitopaikkoja ei ollut riittävästi.
Elisabeth Fogelholm kutsui lähitalojen asukkaat koolle yksityisen päiväkodin perustamiseksi. Vuoden kuluttua tarvittavat luvat ja varat olivat koossa ja Kuitinmäen päiväkoti avasi ovensa.

IMG_1530