Päiväohjelma

7.30
Päiväkodin ovet avataan, vapaata leikkiä, kiireetöntä saapumista
8.15
Aamupala, aamukokoontuminen, ohjattua toimintaa, pienryhmätoimintaa, liikuntaa, musiikkituokioita, leikkiä, ulkoilua ym.
11.15
Lounas, satuhetki, musiikin kuuntelua, päivälepo, vapaata leikkiä, rauhallista puuhastelua
14.30
Välipala, pelaamista, leikkiä, satuhetki, ulkoilua ym.
17.00

Päiväkodin ovet suljetaan

 

Säännöllinen päiväohjelma luo turvalliset ja joustavat raamit toiminnalle ja ottaa huomioon eri-ikäisten lasten tarpeet. Päiväohjelmaan sisältyy mahdollisuus sekä omaehtoiseen leikkiin että riittävään lepoon.