Tavoite

Tarjoamme perheille laadukasta varhaiskasvatusta sekä hyvää yhteistyötä perheen kanssa. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja meille tärkeä. Lasta kunnioitetaan ja hänen kehitystään tuetaan kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti. Lapsella on oikeus tulla hyväksytyksi ja saada onnistumisen kokemuksia.

Lapset ovat luonnostaan uteliaita lähiympäristöönsä ja elämänpiiriinsä kuuluvista asioista. Lapsi oppii parhaiten tekemällä itse, kokeilemalla, tutkimalla sekä elämysten kautta.

Keskeistä toiminnassamme on lasten innostaminen oppimaan uusia asioita hänen omista mielenkiinnonkohteista lähtien. Lapselle annetaan riittävästi aikaa havainnoida, pohtia ja tehdä johtopäätöksiä. Aikuisen rooli on toimia opastajana, mielenkiinnon suuntaajana sekä suotuisan oppimisympäristön luojana. Aikuisen tehtävä on myös ohjata lapsi elämysten ja kokemusten äärelle. Turvalliset ja herkkyyttä omaavat aikuiset ovat hyvän oppimisen ja myönteisen oppimisasenteen perusta.

Mottomme on:

”KUN INNOSTUU, NIIN ONNISTUU
KUN ONNISTUU, NIIN INNOSTUU”