Toiminta-ajatus

Turvallisesti

 • Yhteiset säännöt ja rajat
 • Turvallinen ympäristö
 • Lämmin, hyväksyvä ilmapiiri
 • Kiireettömyys

 

Aidosti

 • Lasta kunnioitetaan omana itsenään, sydämellä
 • Lapsen tunteiden salliminen ja kuunteleminen:  lapsi uskaltaa sanoa mielipiteensä ja purkaa myös huonoa oloa
 • Kiinnostus lapsen kehitykseen
 • Innostuneisuus ja paneutuminen lapsen asioihin

Lämmöllä

 • Syli, hellyys, aito läsnäolo
 • Huumori, hauskuus, ilo
 • Lapsi tuntee olevansa odotettu