Toiminta 3-5v

maijatyttoMenninkäisten toiminta

  • YMPÄRISTÖ tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet toiminnalle. Teemme metsäretkiä kautta koko vuoden ja näin ohjaamme kunnioittamaan luontoa, sen kasveja ja eläimiä. Talvella isoimmat hiihtävät ja luistelevat. Ulkoilemme säällä kuin säällä. Ohjaamme lapsia kohti kestävää elämäntapaa.
  • LEIKIN avulla lapsi oppii monenlaisia asioita: vuorovaikutustaitoja, muiden huomioon ottamista, auttamista sekä mielikuvitusta. Leikin avulla ystävyyssuhteet vahvistuvat ja uusiinkin kavereihin on helpompi tutustua mieluisan tekemisen kautta.
  • KIELEN RIKAS MAAILMA Varhaiskasvatuksen tehtävänä on herättää lapsen uteliaisuutta kieleen, teksteihin ja kulttuureihin. Päiväkodissamme luetaan paljon, suujumpataan ja harjoitellaan kaveri- sekä vuorovaikutustaitoja päivittäin.
  • ILMAISUN MONET MUODOT tuottavat meille iloa jokaisena vuodenaikana. Askartelemme, liikumme ja laulamme viikottain. Juhlapyhät sekä vuodenajat inspiroivat meitä, mutta toimintaa toteutetaan paljon lapsen mielenkiinnoista sekö tarpeista lähtien.
  • MEIDÄN YHTEISÖMME Tehtävämme on opettaa maailmamme monimuotoisuutta ja harjoitella siinä toimimista. Tutustumme ryhmässämme läsnäoleviin uskontoihin, kulttuureihin sekä moninaisiin perheisiimme. Lisäksi tutustumme eri medioihin sekä tenologisiin välineisiin. Mediassa esiintyviä teemoja käsittelemme esimerkiksi draaman keinoin tai liikunnallisissa hetkissä.
  • TERVEYS JA TURVALLISUUS Harjoittelemme arjen taitoja, kuten hygieniasta huolehtimista, pukemista sekä ruokailutottumuksia turvallisesti yhdessä. Harjoittelemme liikenteessä liikkumista sekä turvalliseen liikkumiseen liittyviä sääntöjä ja tapoja.
  • PIENRYHMÄTOIMINTAA Järjestämme toiminnan pienryhmissä, jotta jokainen lapsi saa omalle ikä- ja kehitystasolle sopivaa toimintaa. Lisäksi viikottain viisi -vuotiaille pidetään ”Viskari” -kerho, jossa harjoitellaan esikoulussa tarvittavia taitoja.